1. zastávka - VARNA

Ve varně celý proces výroby piva začíná. Jedna várka je zde 250 hl a trvá 12 hodin, než je celý proces hotový. Můžete zde vidět 4 měděné nádoby. Vše začíná nahoře ve vystírací kádi, kde se smíchá určité množství sladu s vodou 37´C teplou. Tato směs se pak přečerpá do rmutovacího kotle, kde probíhá tzv. rmutování. Cílem rmutování je získat ze sladového zrna škrob, který je pak s pomocí vysoké teploty a enzymů přeměněn na zkvasitelné cukry. Rmutování je zde dvoustupňové, tzn. Že nejprve se směs zahřeje na nižší cukortvornou teplotu (přes 60´C ) a poté na teplotu vyšší ( přes 70´C ). Délka rmutování je 3,5 – 4,5 hodiny. Po rmutování se směs přes vystírací káď přečerpává do scezovací kádě. Ta je vybavena perforovaným dnem, na kterém se usazuje vyslazený slad – mláto a oddělí se tím od sladiny – sladké vody, která protéká přes vrstvu usazeného sladu a dál scezovacími kohouty do poslední nádoby – mladinové pánve. Pro zvýšení výtěžnosti je směs ve scezovací kádi promíchávána kypřidlem a skrápěna otáčivým kropidlem. Teprve v mladinové pánvi se ke sladině přidává chmel. Dnes už pouze ve formě chmelového granulátu a chmelového extraktu. Poté probíhá 1-1,5 hodiny bouřlivý var, při němž se z chmelu vyluhují hořké chmelové látky. Výsledným produktem varny je mladina, která obsahuje zkvasitelné cukry, hořké látky, bílkoviny a další látky. Přes vířivou káď, která se nachází pod úrovní podlahy a v níž se usazují pevné podíly z chmele, se mladiny čerpá do sklepů k dalšímu zpracování vlastnímu kvašení.