6. zastávka - STÁČÍRNA SUDŮ


V současné době se používají již jen nerezové KEG sudy o obsahu 50 a 30 l. Sudy se pohybují po dopravníku dnem vzhůru a nejprve jsou umyty z vnějšku v myčce. Následující zařízení obsahuje 4 vstřikovací jehly. První tři slouží k mytí vnitřku sudů – první louhem, druhá horkou a třetí studenou vodou. Až poslední čtvrtá jehla plní sudy pivem. Jeden sud je naplněn za 1 minutu, tzn. že kapacita linky je 60 sudů za hodinu.