Pivovarská zahrada Eggenberg Český Krumlov

Bývalá renesanční rožmberská zahrada se nachází v severní části historického jádra města Český Krumlov, situována na levém břehu řeky Vltavy v městské čtvrti Latrán, jižně od komplexu klášterů Křížovníků a nabízí neobyčejný pohled na samotné centrum společně s dominantní zámeckou věží. Zahrada byla zřízena v polovině 16. století s přilehlým vdovským sídlem Anny z Roggendorfu, matky významných českých šlechticů Viléma a Petra Voka z Rožmberku, která zde pěstovala rozličné stromoví, jako např. vlašské, citrusové a fíkové. Dále byly v zahradě vysazeny různé druhy koření, nacházely se zde tři sádky s nejrůznějšími druhy ryb a ptačí voliéra s cizokrajnými ptáky. Ve své podobě byla ještě ovlivněna estetikou středověkých zahrad. Dále byla Petrem Vokem z Rožmberku společně s celým stavebním souborem bývalého panského domu, dnešním objektem pivovaru, dotvářena v duchu manýrismu na významnou městskou palácovou zahradu s bohatým stavebním programem a hodnotnou zahradní úpravou. Jako samostatná památka je chráněno bývalé panské sídlo. V případě samotné zahrady je zahájeno řízení o prohlášení věci za kulturní památku. Památková podstata zahrady je tvořena jednotlivými historickými stavebními objekty, jako jsou panský dům, ohradní zdi, dům zahradníka, torza oranžérie, zahradní altán a dále pak dochovanými prostorovými a kompozičními vztahy jednotlivých historických stavebních prvků a relativně nenarušenými novodobými nevhodnými stavbami. Přes několikeré změny majitelů a výkyvy v údržbě si zahrada udržela svůj charakter a programem naplňuje její návštěvníky dodnes.